Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Nông dân trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện cho vụ Đông xuân 2017

Thời điểm này cùng với việc thu hoạch nhóm cây Đông ưa ấm, bà con nông dân trong tỉnh đang tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, chuẩn bị các điều kiện cho gieo cấy vụ lúa Đông Xuân. Nhóm cây Đông ưa lạnh tiếp tục được chăm sóc, thu hoạch, trồng luân vụ, phục vụ thị trường dịp cuối năm.

 Khuyến cáo từ phía ngành NN&PTNT Ninh Bình từ nay đến cuối vụ Đông 2016, bà con nông dân các địa phương thường xuyên theo dõi đồng ruộng, kiểm tra chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh trên các loại cây Đông, chuẩn bị các điều kiện chuyển trọng tâm sản xuất vụ Đông xuân.

    Cùng với đó, các địa phương cần thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng, trữ nước phòng khi hạn đầu vụ. Ở vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2017 chú ý chuẩn bị đủ lượng lúa giống theo cơ cấu để cấy hết diện tích khoảng 41 nghìn ha, có đủ 10% lượng giống dự phòng, các loại vật tư nông nghiệp cần thiết. Coi trọng việc chăm sóc, phòng tránh rét cho mạ khi có rét đậm, rét hại... Đối với trà lúa xuân sớm khoảng 2000 ha, diện tích ngoài đê nên gieo cấy càng sớm càng tốt để thu hoạch trước lũ Tiểu mãn.

   Những diện tích không thể để ải nông dân các địa phương trong tỉnh chủ động cầy dầm, ruộng ngấu

Những diện tích không thể để ải nông dân các địa phương trong tỉnh chủ động cầy dầm, ruộng ngấu

Về mục tiêu, giải pháp cho vụ Đông Xuân năm 2017, Ninh Bình xác định phải đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu giống, áp dụng các tiến bộ KHKT, gieo thẳng, tránh rét cho mạ bằng biện pháp che phủ Nilong trong, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, gieo cấy đồng trà, đồng giống…

    Bên cạnh đó các địa phương cần bám sát cơ cấu sản xuất chung của tỉnh, để xây dựng cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, theo hướng tăng năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm hàng hóa, gia tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.

Nguồn nbtv.vn

Top