Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Ngày 01/06/2017 tại thành phố Nam Định, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Nam Định, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà tổ chức Hội nghị Bàn giải pháp xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, đại diện chính quyền, Sở, Ngành thuộc 02 tỉnh Nam Định, Hà Nam (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh); các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và UBND 8 huyện, thành phố trong hệ thống
Theo báo cáo của tỉnh Nam Định, từ năm 2013 đến hết Quý 1/2017, hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà đã phát hiện 2.028 vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình (Công ty Bắc Nam Hà: 507 vụ, tỉnh Nam Định: 971 vụ, tỉnh Hà Nam: 604 vụ). Cơ quan chức năng đã tập trung xử lý được 696 vụ chiếm 33,43%. Và hiện nay tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi xử lý chưa dứt điểm và tiếp tục có chiều hướng gia tăng: các tổ chức, cá nhân xả nước thải chưa qua xử lý, hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật vào hệ thống công trình thủy lợi diễn ra phổ biến dẫn đến tình trạng ô nhiễm nước trong hệ thống ngày càng trầm trọng, gây tác hại lớn đối với ngành sản xuất nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 Nguyên nhân chủ yếu của những bất cập, tồn tại đó là:
- Nhận thức của người sử dụng nước, người cung cấp các dịch vụ (các Công ty) mới chỉ quan tâm đến số lượng, chưa quan tâm nhiều đến chất lượng;
- Việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản luật tại một số địa phương chưa đồng bộ, còn chồng chéo;
- Chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm và vào cuộc quyết liệt;
- Việc thực thi pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các cơ chế chính sách trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở một số địa phương chưa triệt để, toàn diện;
- Cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành chưa chặt chẽ
- Chế tài xử phạt hành chính thực thi chưa nghiêm, mức xử phạt chưa đủ răn đe các trường hợp vi phạm.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi kết luận và chỉ đạo:
- Định kỳ hàng năm, Tổng cục Thủy lợi tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; hướng dẫn các công ty xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo, phối hợp với Công ty Bắc Nam Hà, các Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi trong hệ thống, các địa phương kiểm tra và xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, cũng như việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý vi phạm, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi
- Đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Hà Nam tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương tăng cường hơn nữa tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là công tác ngăn ngừa xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi để nâng cao ý thức của cộng đồng; ban hành qui định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình xủa lý vi phạm và thống kê nguồn xả thải vào các công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật; xử lý, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy phép, thực hiện nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi và các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật; phối hợp với Công ty Bắc Nam Hà xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; Đưa thông tin về tình hình vi phạm trên các phương tiện thông tin, đại chúng.
- Các Công ty khai thác công trình thủy lợi chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác bảo vệ công trình; cần gắn trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm; phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thông tin kịp thời về tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ô nhiễm nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch thực hiện việc cắm cấm mốc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trong hệ thống xử lý triệt để các vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các bên tham gia bảo đảm ngăn ngừa, xử lý triệt để các vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng kế hoạch thực hiện việc cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi trong hệ thống xử  lý triệt để các vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các bên tham gia, bảo đảm ngăn ngừa, xử lý triệt để các vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vi phạm về Tổng cục Thủy lợi, UBND các tỉnh, thành phố.
Nguồn: www.tongcucthuyloi.gov.vn
Top