Mùa khô 2019-2020: Khô hạn, thiếu nước sẽ diễn ra trên diện rộng

2020.01.09 - 404 lượt xem

Dự báo, mùa khô năm 2019-2020, tình hình khô hạn, thiếu nước có nguy cơ cao xảy ra tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ lượng dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80% so với trung bình nhiều năm (TBNN); các sông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt từ 30-50%, có sông thiếu hụt trên 60%. Các hồ chứa hồ thủy điện vừa và lớn trên toàn quốc đều không đạt mực nước dâng bình thường.

Trong 6 tháng tới, nguồn nước trên các sông suối trên toàn quốc tiếp tục thiếu hụt nhiều. Chính vì vậy, mùa khô năm 2019-2020, tình hình khô hạn, thiếu nước có nguy cơ cao xảy ra tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, các tỉnh ven biển Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt là khu vực Nam Bộ.

Để chủ động ứng phó với tình hình khô hạn, thiếu nước có thể xảy ra trong thời gian tới, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo chính quyền và người dân những nơi có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai thường xuyên cập nhật thông tin qua các bản tin cảnh báo thiên tai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Đặc biệt, không chủ quan trước các hiện tượng thiên tai xảy ra, không nên so sánh thiên tai nào là cần quan tâm và thiên tai nào là không cần quan tâm. Chủ động cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan phục vụ việc ra quyết sách ứng phó với thiên tai và chỉ đạo sản xuất.

Ngoài ra, cần phổ biến, tăng cường kiến thức cho cán bộ quản lý và người dân về thiên tai, hạn hán và các giải pháp ứng phó. Thực hiện các giải pháp ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguồn: monre.gov.vn