Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Viện Quy hoạch Thủy lợi - Đơn vị Anh hùng Lao động

Ngày 30 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước CHXHCNVN đã ký Quyết định số 2648/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 15 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2005 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Viện Quy hoạch Thủy lợi rất vinh dự được đón nhận danh hiệu này.
 

 

 

Top