Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Viện Quy hoạch Thủy lợi tăng cường ứng dụng công nghệ thích ứng với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ và của Viện về phòng, chống dịch, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã nghiêm túc thực triển khai ứng dụng công nghệ trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

Bên cạnh việc tổ chức cho cán bộ thực hiện chế độ làm việc và trao đổi công việc qua các công cụ trực tuyến, liên lạc điện tử, Viện cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, báo cáo trực tuyến của Bộ, ngành.

Một số hình ảnh tổ chức họp trực tuyến tại Viện Quy hoạch Thủy lợi

Nguồn: Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tin khác

Top