Viện Quy hoạch Thủy lợi triển khai công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

2020.02.13 - 58 lượt xem

Ngày 10/2/2020, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tổ chức cuộc họp về công tác đánh giá và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Viện.

  Tham dự cuộc họp về phía Viện Quy hoạch Thủy lợi có ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trưởng, Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trong Viện. Về phía khách mời có ông  Nguyễn Anh Tú - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ, bà Phạm Hồng Việt Thanh - Phó Vụ trưởng và các chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Thuỷ lợi. 

   Cuộc họp đã đánh giá trong thời gian qua, Viện Quy hoạch Thủy lợi luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế. Hiện nay Viện đang triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ ở các cấp độ khác nhau, từ cấp Quốc gia, cấp Bộ, đến cấp cơ sở với địa bàn nghiên cứu trải rộng từ miền núi phía Bắc đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các nhiệm vụ nghiên cứu do Viện chủ trì đã tập trung vào các vấn đề quan trọng, có tính cấp thiết cao trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước, thích nghi và ứng phó với thiên tai, đã ứng dụng được các công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu… Về hợp tác quốc tế, Viện đã triển khai một số hoạt động hợp tác với các đối tác Hà Lan, Hàn Quốc, Úc… các tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO), Trung tâm phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); tham gia các hoạt động của mạng lưới phát triển thủy điện bền vững lưu vực sông Mê Kông…

   Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm còn hạn chế như nghiên cứu khoa còn thiên về các vấn đề mang tính “truyền thống”, gắn nhiều với các nhiệm vụ cụ thể đang triển khai mà chưa có sự đột phá về hướng nghiên cứu mới; về mặt ứng dụng công nghệ mới chủ yếu phát huy các công nghệ vốn là thế mạnh của Viện trong nhiều năm qua như các mô hình thủy văn, thủy lực, chất lượng nước… mà chưa chú trọng đến các công nghệ mới, trong đó có các công cụ phục vụ quy hoạch, ứng dụng công nghệ viễn thám… Về hợp tác quốc tế chưa có nhiều hoạt động có tính chiến lược lâu dài, chưa tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, công nghệ của các đối tác quốc tế.

   Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tú và các đại biểu từ Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy lợi đánh giá các nỗ lực tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện trong những năm qua cũng như các đóng góp của các nhiệm vụ này trong phục vụ công tác quản lý nhà nước, triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hợp tác với các đối tác quốc tế của Tổng cục Thủy lợi. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế cũng đề nghị Viện cần khắc phục các hạn chế, mở rộng các hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, tăng cường các hợt động hợp tác quốc tế phù hợp với yêu cầu của ngành và xu thế chung trong nước và quốc tế. Vụ khẳng định sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Viện trong việc mở mới các nhiệm vụ nghiên cứu, đề án ứng dụng công nghệ, liên hệ, làm việc với đối tác quốc tế và tổ chức các đoàn ra tham quan, học tập, hợp tác nghiên cứu.

   Phát biểu chỉ đạo và kết luận, ông Đỗ Văn Thành đã yêu cầu Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường của Viện xây dựng Kế hoạch nghiên cứu giai đoạn 2021-2025, chỉ rõ các hướng nghiên cứu cần tập trung phục vụ các công việc chính của Viện theo hướng giải quyết các vấn đề trong tậm và đề xuất các giải pháp có tính “đột phá”, khuyến khích các ý tưởng nghiên cứu liên quan đến từng vùng quy hoạch. Về mặt ứng dụng công nghệ, ông Thành chỉ đạo cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng các công nghệ mới, trong đo chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành thủy lợi và quy hoạch thủy lợi. Về hợp tác quốc tế, ông Thành cũng định hướng rõ Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế cần duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác tài trợ như WB, ADB và các tổ chức phát triển và hợp tác quốc tế của các quốc gia phát triển, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các hoạt động hợp tác hiệu quả với các đối tác khác trên nguyên tắc hướng tới phục vụ phát triển Viện, tiếp nhận được các công nghệ tiên tiến của đối tác, đồng thời cần tăng cường việc tổ chức các đoàn ra để học tập kinh nghiệm nghiên cứu, quản lý nguồn nước, ứng dụng công nghệ viễn thám và các công nghệ khác của Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Phần Lan…

 

Nguồn: IWRP