Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thiết kế điều chỉnh kết cấu đê hữu Hồng (Hà Nội)

Ngày 14/2/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 1356/BNN-TCTL gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ý kiến về phương án thiết kế điều chỉnh kết cấu đê hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương thành phố Hà Nội

  1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu đê bê tông cốt thép đoạn đê hữu Hồng từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương
  2. Về phương án thiết kế của thành phố đề nghị cao trình phần đê đất phía hạ lưu đê bê tông cốt thép ở cao trình +12,4m, đề nghị Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tính toán, lựa chọn hình thức, kích thước, qui mô, kết cấu của đê bê tông cốt thep phù hợp theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo an toàn chống lũ
  3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 10309/BNN-TCTL ngày 7/12/2016 và nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, Hội, chuyên gia…tại cuộc họp trao đổi về phương án thiết kế ngày 13/2/2017
Top