Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Hoạt động của viện

Đại hội Chi đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch Thủy lợi nhiệm kỳ 2015 – 2017

2015.01.01 - Hoạt động của viện

Thực hiện đề án số 04/ĐTN về việc tổ chức đại hội Chi đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch Thủy lợi nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã được Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi phê duyệt ngày 09/10/2015,  Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Viện Quy hoạch ...

Xem thêm →  

Hội thảo Khoa học giữa kỳ đề tài KC08.24/11-15 tại thành phố Đà Nẵng

2014.12.25 - Hoạt động của viện

Ngày 23/12/2014, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Ban Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC08/11-15 “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn nước mặ...

Xem thêm →  

1 2 3 4 5 6 7
Top