Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2021

2016.01.08 - Tin Ngành thủy lợi

Tái cơ cấu Thủy lợi là điều kiện sống còn trước hết cho sản xuất nông nghiệp và sau đó là phục vụ phát triển KTXH của Quốc gia. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường ứng dụng KHCN đặc biệt l&...

Xem thêm →  

Một số sự cố công trình hồ chứa thủy lợi, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu

2016.01.08 - Tin Ngành thủy lợi

Thời gian qua, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước và nâng cao hiệu quả khai thác các hồ chứa (tại Văn bản số 1749/CP-NN ngày 30/10/2003 và số 1734/TTg-KTN ngày 21/9/2009). Đến na...

Xem thêm →  

<<    <    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 40    >    >>
Top