Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tin Ngành thủy lợi

8 Tiêu chuẩn quốc gia về thủy lợi vừa được ban hành 12/2015

2016.01.27 - Tin Ngành thủy lợi

Bộ Khoa học công nghệ vừa có Quyết định số 3981/QĐ_BKHCN ngày 31/12/2015 ban hành 08 Tiêu chuẩn quốc giá về thủy lợi, trong đó có các tiêu chuẩn về đập đá đổ bê tông bản mặt, ống sợi thủy tinh ...

Xem thêm →  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2021

2016.01.08 - Tin Ngành thủy lợi

Tái cơ cấu Thủy lợi là điều kiện sống còn trước hết cho sản xuất nông nghiệp và sau đó là phục vụ phát triển KTXH của Quốc gia. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường ứng dụng KHCN đặc biệt l&...

Xem thêm →  

Một số sự cố công trình hồ chứa thủy lợi, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu

2016.01.08 - Tin Ngành thủy lợi

Thời gian qua, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước và nâng cao hiệu quả khai thác các hồ chứa (tại Văn bản số 1749/CP-NN ngày 30/10/2003 và số 1734/TTg-KTN ngày 21/9/2009). Đến na...

Xem thêm →  

Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

2015.12.08 - Tin Ngành thủy lợi

Ngày 01/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2125/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận h...

Xem thêm →  

Hơn 21.000 tỷ đồng nâng cấp hồ đập

2015.12.03 - Tin Ngành thủy lợi

Số tiền trên sẽ được sử dụng để thực hiện cả hai giải pháp: Công trình (sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn) và phi công trình (nâng cao hiệu quả quản lý) cho hơn 1.000 công trình hồ đập đang xuống cấp. ...

Xem thêm →  

Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi tại tỉnh Bình Định

2015.12.03 - Tin Ngành thủy lợi

Dự báo biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Định trong thời gian tới.   Siêu bão, nước biển dâng không chỉ ảnh hưởng đến SXNN, đời sống người dân mà còn là mối đe dọa đối với các công ...

Xem thêm →  

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12
Top