Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Ba vùng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk

2017.03.29 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Ba vùng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Ba, Bàn Thạch tỉnh Phú Yên năm 2017

2017.03.28 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Ba, Bàn Thạch tỉnh Phú Yên  năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước năm 2016

2017.03.28 - Dự báo nguồn nước

Thời gian thực hiện: Năm 2016 Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch thủy lợi Trung trung Bộ và Tây Nguyên - Viện QHTL ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Ba Bàn Thạch tỉnh Phú Yên năm 2016

2017.03.28 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông lưu vực sông Ba Bàn Thạch tỉnh Phú Yên năm 2016 Thời gian thực hi...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông năm 2017.

2017.03.27 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông năm 2017. Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch thủy lợi Bắc...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận năm 2016

2017.03.27 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận  năm 2016 Thời gian thực hiện: Năm 2016 Đơn vị thực...

Xem thêm →  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314
Top