Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Lô Gâm năm 2018

2018.02.09 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Lô Gâm Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Lục Nam thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang năm 2018

2018.02.09 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Lục Nam thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cà Lồ - Ngũ Huyện Khê năm 2018

2018.02.05 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Cà Lồ - Ngũ Huyện Khê Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc B...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước vùng Hải Dương - Hưng Yên năm 2018

2018.02.05 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng Hải Dương - Hưng Yên năm 2018 Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạc...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực Bắc Giang - Kỳ Cùng năm 2018

2018.02.05 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng Bắc Giang - Kỳ Cùng Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước vùng Đông Bắc - Bắc Bộ năm 2018

2018.02.05 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng Đông Bắc - Bắc Bộ Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi ...

Xem thêm →  

1 23 4 5 6 7 8 9
Top