Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Nhật Lệ và phụ cận tỉnh Quảng Bình năm 2017

2017.04.27 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Nhật Lệ và phụ cận tỉnh Quảng Bình  năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Thạch Hãn và phụ cận tỉnh Quảng Trị năm 2017

2017.04.27 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Thạch Hãn và phụ cận tỉnh Quảng Trị  năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Gianh và phụ cận tỉnh Quảng Bình năm 2017

2017.04.26 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Gianh và phụ cận tỉnh Quảng Bình  năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Mã và phụ cận tỉnh Thanh Hóa năm 2017

2017.04.26 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Mã và phụ cận tỉnh Thanh Hóa  năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cả và phụ cận tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2017

2017.04.26 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cả và phụ cận tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh  năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh tỉnh Bình Định năm 2017

2017.03.30 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh tỉnh Bình Định năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đơn vị thự...

Xem thêm →  

1 2 3 4 5 67 8 9
Top