Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Srepok tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk - Đăk Nông năm 2017

2017.03.30 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Srepok tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk - Đăk Nông năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đơn vị ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

2017.03.30 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đơn vị t...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Đồng Nai tỉnh Đăk Nông - Lâm Đồng năm 2017

2017.03.30 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Đồng Nai tỉnh  Đăk Nông - Lâm Đồng năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận năm 2017

2017.03.29 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đơn vị thực hiện:...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2017

2017.03.29 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2017 ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Sesan tỉnh Kon Tum - Gia Lai năm 2017

2017.03.29 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sesan tỉnh Kon Tum - Gia Lai năm 2017 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Đơn vị thực hiện: Ph&ogra...

Xem thêm →  

1 2 3 4 5 6 78 9
Top