Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2016

2017.03.27 - Dự báo nguồn nước

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang tỉnh Khánh Hòa  năm ...

Xem thêm →  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Top