CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

TUẦN THỨ 33 TỪ NGÀY 10/08/2020  ĐẾN 16/08/2020

NGÀY

LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ hai
10/08/2020

 Đỗ Văn Thành

8h30  Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệp

Theo Giấy mời

Bộ Nông nghiệp

14h00  Họp Hội đồng xét duyệt đề tài tiềm năng cấp Bộ (Uỷ quyền ông Chung - Phó Viện trưởng)

Theo Giấy mời

P.207

14h00  Dự họp thương thảo Hợp đồng gói thầu QHPCTT Thuỷ lợi quốc gia

P. KHTH*

TCTL

 Lương Ngọc Chung

8h30  Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệp

Theo Giấy mời

Bộ Nông nghiệp

14h00  Họp Hội đồng xét duyệt đề tài tiềm năng cấp Bộ

Theo Giấy mời

P.207

 Thái Gia Khánh

8h30  Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệp

Theo Giấy mời

Bộ Nông nghiệp

Chiều  Làm việc tại cơ quan

 Đào Ngọc Tuấn

8h30  Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệp

Theo Giấy mời

Bộ Nông nghiệp

Chiều  Làm việc tại cơ quan

 Thứ ba
11/08/2020

 Đỗ Văn Thành

 Dự Đại hội Đảng Bộ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ Nông nghiệp

 Lương Ngọc Chung

 Dự Đại hội Đảng Bộ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ Nông nghiệp

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

 Đào Ngọc Tuấn

 Làm việc tại cơ quan

 Thứ tư
12/08/2020

 Đỗ Văn Thành

8h30  Làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Bắc Hưng Hải

A. Tuấn - Phó VT, P. QHTL Bắc Bộ; P. KH; TTCNTNN

Hải Dương

14h00  Nghe báo cáo dự thảo quy cách, nội dung hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nước

P. QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan

P. 207

 Lương Ngọc Chung

Sáng  Làm việc tại cơ quan

14h00  Nghe báo cáo dự thảo quy cách hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nước

Phòng QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan

P.207

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

14h00  Nghe báo cáo dự thảo quy cách hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nước

Phòng QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan

P.207

 Đào Ngọc Tuấn

8h30  Làm việc tại Công ty TNHH Một Thành viên Bắc Hưng Hải

Hải Dương

14h00  Nghe báo cáo dự thảo quy cách hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nước

Phòng QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan

P.207

 Thứ năm
13/08/2020

 Đỗ Văn Thành

8h30  Làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Bắc Nam Hà

A. Tuấn - Phó VT; P. Đê điều; P. KH; TTTV

Nam Định

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại cơ quan

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

 Đào Ngọc Tuấn

8h30  Làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Bắc Nam Hà

Nam Định

Chiều  Làm việc tại cơ quan

 Thứ sáu
14/08/2020

 Đỗ Văn Thành

 Làm việc tại cơ quan

16h00  Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)

Mời các thành viên Hội đồng tham dự; P. TCHC chuẩn bị nội dung

P. 207

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại cơ quan

16h00  Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

16h00  Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

 Đào Ngọc Tuấn

 Làm việc tại cơ quan

16h00  Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

 Thứ bảy
15/08/2020

 Đỗ Văn Thành

 Lương Ngọc Chung

 Thái Gia Khánh

 Đào Ngọc Tuấn

 Chủ nhật
16/08/2020

 Đỗ Văn Thành

 Lương Ngọc Chung

 Thái Gia Khánh

 Đào Ngọc Tuấn

 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI